Zakliknite tvrdenie, ktoré viac vystihuje Váš stav
Naháňačke s deťmi:

sa nebránim. Nie je nič lepšie ako sa s nimi vybehať.

sa snažím vyhnúť. Už nevládzem, tak ako predtým.