Zakliknite tvrdenie, ktoré viac vystihuje Váš stav
Sú dni, kedy:

chcem byť sám. Čím častejšie, tým lepšie.

chcem byť sám. Asi tak, dvakrát do roka.